You are currently viewing Референция от Фибран България АД

Референция от Фибран България АД

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД – производител на продукти за топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита

Услуга, предоставяна от Мид-Пойнт: проучване на ангажираността и разработване на политика за управление на човешките ресурси

Клиентът за нас: „Срещаме коректност, точност и етичност във взаимоотношенията. Благодарение на прецизната комуникация, наблюдаваме постепенна желана промяна в мисленето и поведението на ръководния състав.“

Референция от Борис Радулов, зам.-изпълнителен директор, Фибран България АД

Вашият коментар