Мид-Пойнт Партнърс - Изнесено управление на процеси по обучение
Мид-Пойнт Партнърс – Изнесено управление на процеси по обучение – https://www.mid-point.eu/bpartners

Качествените служители са основни играчи

Знаем колко трудно се намират качествени хора. Наясно сме колко усилия полагат работодателите, за да направят добрите служители още по-ефективни и да ги задържат при себе си. Целта на всеки работодател е да постигне високи бизнес резултати чрез компетентни служители, които:

 • осъзнават своята роля;
 • имат необходимите познания и умения;
 • разбират и споделят фирмените ценности;
 • мотивирани са за постижения.

Изнесено управление на процеси

Ние ви предлагаме да подкрепим вашите усилия, чрез изнесено управление на процеси:

Процес 1. Въвеждане в работата и адаптация на новопостъпилите

Процес 2. Изпълнение на планове за обучение на служителите

Ние гарантираме, че:

 • Вашата въвеждаща програма се изпълнява качествено за всеки новопостъпил!
 • Екипните и индивидуални обучения се провеждат и постигат търсения ефект!
 • Корпоративните ви стандарти се спазват!
 • Винаги имате обратна връзка от вашите служители!

Изпълнение на планове за обучение на служителите

Въвеждаща програма

 • За насрочване на необходимите стъпки съгласно Вашия процес.
 • За комуникация с участниците – новопостъпили и ментори.
 • За спазване на графика.
 • За отчитане на напредъка и проверка на наученото.
 • За събиране и обобщаване на обратната връзка.
 • За отчетността към ръководителите.

План за обучение

 • За насрочване на необходимите обучения съгласно вашия корпоративен план и/или индивидуални планове за развитие.
 • За комуникацията с участниците.
 • За спазване на графика.
 • За отчитане на напредъка и проверка на наученото.
 • За събиране и обобщаване на обратната връзка.
 • За отчетността към ръководителите.

Мид-Пойнт Партнърс – Изнесено управление на процеси по обучение

Вашият коментар