You are currently viewing Референция от Блуред ООД
Блуред ООД

Референция от Блуред ООД

БЛУРЕД ООД – пълноцветен директен и трансферен печат върху текстил

Услуга, предоставяна от Мид-Пойнт: създаване на цялостна система за развитие на човешките ресурси в предприятието и въвеждане на иновативни модели за организация на труда

Клиентът за нас: „Впечатлени сме от професионализма на екипа. Елементите в цялостната политика бяха съгласувани с бизнес целите и отлично обвързани помежду си. Постигна се ефективен баланс между нуждите на работодател и работници.“

Референция от Данаил Цуцуманов, управител, Блуред ООД за предоставени услуги от Мид-Пойнт Партнърс
Референция от Данаил Цуцуманов, управител, Блуред ООД

Вашият коментар