ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НИВОТО НА МОТИВАЦИЯ И АНГАЖИРАНОСТ И ФАКТОРИТЕ, КОИТО ИМ ВЛИЯЯТ ВЪВ ВАШАТА ФИРМА

Проучване на мотивацията и ангажираността на служителите

КАКВО ЩЕ УСТАНОВИМ?

  • Възприятието и отношението на служителите Ви към компанията.
  • Образът на „идеалното място за работа“ в съзнанието на служителите.
  • Мнението и отношението на служителите относно алтернативни места за работа.
  • Специфичните фактори, влияещи върху мотивацията/демотивацията и ангажираността на служителите в компанията.
  • Проблемни области като цяло, по места и подгрупи.
  • Страхове и заплахи в съзнанието на служителите.

С КАКВО МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ОЩЕ ПО-ПОЛЕЗНИ?

Експертна оценка и консултиране на потенциални подходи за по-нататъшни действия

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ПОЛЗИТЕ ЗА КОМПАНИЯТА?

Постигане на целенасочени, фокусирани и добре премерени действия, водещи до желан бизнес резултат:

  • Спестяване на време
  • Спестяване на усилия
  • Спестяване на пари

С КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВАМЕ ОТ ДРУГИ ПОДОБНИ ПРОУЧВАНИЯ?

Индивидуален подход– изследването ще бъде създадено специално за вас – отчитат се спецификите на бизнеса и фирмената култура.

Ние ще ви помогнем да направите малкото на брой правилни неща, с които да поведете всички към постигане на бизнес целите ви. Наградата ви ще е вашата умножена печалба.