fbpx
Обадете ни се: +359 87 93 39 120
Временен мениджър Човешки ресурси - https://www.mid-point.eu/bpartners

ВРЕМЕНЕН МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Наемане на опитен мениджър Човешки ресурси за определен период от време или за определен проект, който действа като част от вътрешния мениджърски екип до постигане на определени резултати, без да се ангажирате с дългосрочен трудов договор.

Идентифициране ниво на удоволетвореност - https://www.mid-point.eu/bpartners

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НИВОТО НА МОТИВАЦИЯ И АНГАЖИРАНОСТ И ФАКТОРИТЕ, КОИТО ИМ ВЛИЯЯТ ВЪВ ВАШАТА ФИРМА

Индивидуален подход – изследването ще бъде създадено специално за вас – отчитат се спецификите на бизнеса и фирмената култура. Ние ще ви помогнем да направите малкото на брой правилни неща, с които да поведете всички към постигане на бизнес целите ви. Наградата ви ще е вашата умножена печалба.

Close Menu