Бизнес партньор за малки и средни предприятия - Мид-Пойнт Партнърс

БИЗНЕС ПАРТНЬОР ЗА МСП - ИЗНЕСЕНИ СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Ние, също като вас, сме част от българския бизнес. Разбира ме, че както вие, така и ние сме успешни, защото сме професионалисти в своята област. Когато растем, става все по-трудно да управляваме всичко сами. Не е необходимо да се учим само от собствените си грешки. Вярваме, че контролът върху разходите е критичен за устойчивостта на пазара и ние можем да го осъществяваме успешно.

Временен мениджър Човешки ресурси - https://www.mid-point.eu/bpartners

ВРЕМЕНЕН МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Наемане на опитен мениджър Човешки ресурси за определен период от време или за определен проект, който действа като част от вътрешния мениджърски екип до постигане на определени резултати, без да се ангажирате с дългосрочен трудов договор.

Идентифициране ниво на удоволетвореност - https://www.mid-point.eu/bpartners

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НИВОТО НА МОТИВАЦИЯ И АНГАЖИРАНОСТ И ФАКТОРИТЕ, КОИТО ИМ ВЛИЯЯТ ВЪВ ВАШАТА ФИРМА

Индивидуален подход – изследването ще бъде създадено специално за вас – отчитат се спецификите на бизнеса и фирмената култура. Ние ще ви помогнем да направите малкото на брой правилни неща, с които да поведете всички към постигане на бизнес целите ви. Наградата ви ще е вашата умножена печалба.

Он-лайн маркетинг при намиране на кандидати за работа - https://www.mid-point.eu/bpartners

ОН-ЛАЙН МАРКЕТИНГ ЗА НАМИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

Мид-Пойнт Партнърс предлага специално разработена услуга за намиране точните кандидати за работа, съчетавайки в себе си елементи от директен подбор и он-лайн маркетинг.

Мид-Пойнт Партнърс - Изнесено управление на процеси по обучение

ИЗНЕСЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ ПО ОБУЧЕНИЕ

Знаем колко трудно се намират качествени хора. Наясно сме колко усилия полагат работодателите, за да направят добрите служители още по-ефективни и да ги задържат при себе си. Ние ви предлагаме да подкрепим вашите усилия, чрез изнесено управление на процеси на обучение.