КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА „ВРЕМЕНЕН МЕНИДЖЪР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“?

Наемане на опитен мениджър Човешки ресурси за определен период от време или за определен проект, който действа като част от вътрешния мениджърски екип до постигане на определени резултати, без да се ангажирате с дългосрочен трудов договор.

КОГА ДА ПРИБЕГНЕТЕ ДО ТОЗИ ВАРИАНТ?

 • При стартиране на нов бизнес и първоначално изграждане на основите на организацията (структура и длъжностни роли, процеси и процедури, системи за управление, комуникационни канали и пр.);
 • Когато стартирате нови инициативи (организационна промяна, въвеждане на нови продукти/услуги, стъпване на нови пазари и пр.);
 • Когато работите на проектен принцип с променлива цикличност в натоварването;
 • Когато се налага бързо и/или в големи мащаби да наемате/освобождавате персонал;
 • Когато искате да постигнете значими резултати в подобрение на производителността чрез осъществяване на коренна промяна в начините на работа;
 • Когато искате да развиете в процеса на работата знанията и уменията на вътрешния си екип Човешки ресурси за постигане на по-голяма самостоятелност;
 • Когато се подготвяте да продадете бизнеса си и искате да получите по-висока цена.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ПОЛЗИТЕ ЗА КОМПАНИЯТА?

 • Използване на високо-квалифицирани специалисти при значително намаляване на разходите в дългосрочен план, спрямо поддържане на идентичен вътрешен ресурс на постоянен трудов договор.
 • Гъвкаво използване на компетенциите на мениджъра ЧР според моментните фирмени нужди – лесно стартиране и прекратяване на допълнителни услуги; заплащане за разбирането на бизнес целите и постигане на резултати, а не за присъствие.
 • Бързо и безрисково стартиране на различни инициативи, поради отпадане на необходимостта от търсене на нови доставчици за всеки нов проект и въвеждането им в спецификите на бизнеса и културата на дружеството.
 • Запазва се работодателския имидж чрез поддържане на консистентна комуникация с външни и вътрешни аудитории.
 • Предоставяне на обективен страничен поглед и безпристрастно мнение, без да се заплашва статуквото на останалия мениджърски екип.