След пандемията – устойчив ли е частният бизнес в България?

Тази статия е за ръководителите на малък и среден бизнес в България и има за цел да ги подпомогне с някои насоки за размисъл по отношение на осигуряване на устойчивост на бизнеса им чрез работа по управление на човешките ресурси.

0 Comments